AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web https://www.trailxicsmontseny.com/ és:

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, amb CIF G66848565 i domicili social A JOAN BAIXAS, 4 BAIXOS (08461) SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (BARCELONA), inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 17870. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: trailxicsmontseny@gmail.com.

OBJECTE

La present pàgina web https://www.trailxicsmontseny.com/), propietat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa.

Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, a qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De  conformitat  amb    el que  estableix  la  Llei  Orgànica  15/1999  de  Protecció  de  Dades  de Caràcter Personal (LOPD), ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’entitat, mitjançant els formularis situats a  les seves  pàgines, seran introduïts en  un fitxer  sota  la responsabilitat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: JOAN BAIXAS, 4 BAIXOS (08461) SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY qualsevol variació i que ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  programes  d’ordinador    necessaris  per al seu funcionament,  accés  i  ús,  etc.), titularitat  de  ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY. Seran,  per tant, obres protegides  com a  propietat  intel·lectual  per     l’ordenament  jurídic  espanyol,  sent-los aplicables  tant  la  normativa  espanyola  i  comunitària  en  aquest  camp,  com  els  tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport  i  per  qualsevol  mitjà  tècnic,  sense  l’autorització    de  ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY.

L’usuari    es compromet    a  respectar  els  drets  de  Propietat  Intel·lectual  i  Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol  altre  suport  físic  sempre que   sigui,  única  i  exclusivament,  per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d’ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l’usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY com a vincles  sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l’usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Facebook i Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY:

G-66848565

JOAN BAIXAS, 4 BAIXOS (08461) SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA (BARCELONA)

trailxicsmontseny@gmail.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, mostrant així interès en la informació que es publiciti  a  la  Xarxa.  En  unir-se  a  la nostra  pàgina,  ens  facilita  el seu  consentiment  pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dintre  de la mateixa Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les que vostè disposa i que poden ser exercitats davant  ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació:  Només  podrà satisfer-se  en  relació  a  aquella  informació  que   es trobi sota el control de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, per  exemple, eliminar  comentaris  publicats  en  la  pròpia  pàgina.
 • Cancel·lació  i/o  Oposició:  Com  en  el  cas  anterior,  només  podrà  satisfer-se  en relació  a aquella informació que es trobi sota el control de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada  a  la pàgina de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.

L’usuari  sempre pot  controlar  les seves connexions,  eliminar  els  continguts  que  deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això deurà accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportats per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos,  gaudir dels  drets  d’autor  i  de  propietat  intel·lectual  o  comptar amb  el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin  o siguin susceptibles d’atemptar  contra  la  moral,  l’ètica,  el  bon  gust  o  el  decoro,  i/o  que  infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY  es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY no  es  farà  responsable  del  contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres  usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY, però sí que romandran a la Xarxa Social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY es  reserva  el  dret  a  realitzar  concursos  i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i  amb  qualsevol  altra  norma  que  li  sigui  aplicable.

La  Xarxa Social  no  patrocina,  avala  ni  administra,  de  cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

PUBLICITAT

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook:                    https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Instagram:       http://instagram.com/about/legal/privacy/#

POLÍTICA DE COOKIES

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Finalment, recordi que ha d’actualitzar la taula del document Política de cookies, indicant les Cookies que la seva pàgina web instal·la amb la navegació per part de l’usuari.

POLÍTICA DE COOKIES

Una Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web.

TIPUS DE COOKIES

A continuació, es realitza una classificació de les cookies en funció d’una sèrie de categories. No obstant això és necessari tenir en compte que una mateixa cookies pot estar inclosa en més d’una categoria.

 1. Tipus de cookies segons l’entitat que les gestioni

Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus:

 • Cookies pròpies.- Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercer.- Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com cookies pròpies.

 1. Tipus de cookies segons el termini que romanen activades
 • Cookies de sessió.- Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.
 • Cookies persistents.- Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.
 1. Tipus de cookies segons la seva finalitat
 • Cookies tècniques.- Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin.
 • Cookies de personalització.- Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari.
 • Cookies d’anàlisi.- Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades.
 • Cookies publicitàries.- Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
 • Cookies de publicitat comportamental.- Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Segons el que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY informa de les cookies utilitzades en nostra website:

TIPUS DE COOKIES

Cookies pròpies

Cookies de tercers

Cookies de sessió

Cookies persistents

Cookies Tècniques

Cookies de Personalització

 Cookies d’anàlisi

Cookies publicitàries

Cookies de publicitat comportamental

A continuació detallem els tipus de cookies que ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY  utilitza:

Google AJAX Search API (serveis de búsqueda): Permet als desenvolupadors Web accedir als serveis de cerca de Google a les seves pròpies pàgines Web.

Es tracta específicament d’una biblioteca javascript que proporciona uns objectes simples que realitzen cerques en línia sobre un nombre de serveis de Google (cerca Web, cerca local, vídeo i cerca de Blog); tot això a través de programació javascript i XML (AJAX).

COM DESHABILITAR LES COOKIES EN ELS NAVEGADORS MÉS USATS

Així mateix, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TRAIL XICS MONTSENY informa l’usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà realitzar aquesta configuració:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_configurar-las-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer versions 7 i 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Explorer versió 9: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari 5.1 (OS X Lion): http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES

Safari (IOS): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Android:    https://support.google.com/android/?hl=es

Windows Phone:     http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp